Jan-Erik Eriksson 1970-2023

Det är med tungt hjärta vi i styrelsen för SSES måste meddela att vår ordförande Jan-Erik Eriksson plötsligt lämnat oss.

Han insjuknade hastigt i en hjärtattack den 11e maj, och fördes till Skövde lasarett där hans liv inte gick att rädda. Jan-Erik blev 53 år. Han efterlämnar sig sonen Jesper, 23 år, och dottern Hanna, 19 år.

Jan-Erik var en oerhört uppskattad vän och medlem i vår förening, redan innan han tillträdde som ordförande på årsmötet 2020. Så sent som tre dagar före sin bortgång, spred han sin entusiastiska värme bland oss i samband med att han ledde vårt senaste årsmöte.

Vi kommer alla sakna Jan-Erik djupt. Vi kommer inom kort arrangera en sammankomst där vi tillsammans kan minnas och hedra hans minne.

Ta hand om er!