Swedish Sound Engineers Society är en ideell intresseorganisation för yrkesverksamma ljudtekniker, producenter och sound directors. Vårt syfte är att organisera alla de som jobbar med ljud inom musikinspelning, reklam, broadcast, mastering eller film.

Kalender

 
Januari 

Pubkväll 21/1

Februari

Pubkväll 20/2

Mars
Studioevent
24/3 på Soundtrade

April
Studioevent
21/4 eller 22/4*

Maj
Årsmöte
11/5*

*Preliminär

Swedish Sound Engineers Society är en ideell intresseorganisation för yrkesverksamma ljudtekniker, producenter och sound directors. Vårt syfte är att organisera alla de som jobbar med ljud inom musikinspelning, reklam, broadcast, mastering eller film.

Våra möten och seminarier har till syfte att öka kunskaperna om ny teknik och alternativa arbetsmetoder. Sammankomsterna genomförs ofta i samarbete med leverantörer på tekniksidan och har under åren resulterat i många nyttiga kontakter.

Fördelar med att vara medlem i SSES:

* Vi tar hand om dina intressen, bildar opinion och diskuterar viktiga sakfrågor med organisationer som STIM, SAMI och IFPI.

* Som medlem blir du inbjuden till möten och seminarier där du lär känna den nya tekniken, dina branschkollegor samt vad framtiden inom branschen har att erbjuda dig.

Kalender


Januari
 

 Pubkväll 21/1
 

Februari
Pubkväll 20/2

Mars
Studioevent 
24/3 på Soundtrade

April
Studioevent
21/4 eller 22/4*

Maj
Årsmöte
11/5

*Preliminär