EBU-R128 – den nya loudnesstandarden

Sedan 2010 har en ny standard för upplevd ljudnivå – loudness, EBU-R128 börjat etablera sig inom bl.a. broadcast och digital streaming av musik. De ständiga nivåskillnaderna mellan nyhetsinslag, reklam, musik och trailers på t.ex. TV-sidan var en anledning till att man samlade ihop styrkorna för en ny standardisering.

I samarbete mellan Communications Research Centre (CRC), McGill University i Kanada, experter från olika forskningsinstitut och leverantörer inom musik- och filmindustrin (Dolby, TC Electronics) har omfattande forskning och lyssningstester mynnat ut i ett flertal internationella loudnesstandarder och direktiv inom broadcast. Standarder som redan idag följs enligt lag i vissa länder (USA, Italien), eller är på god väg att implementeras på bred front i andra länder.

Musikbranschen har på några få år bevittnat ett paradigmskifte vad gäller konsumtion av musik, från CD-mediet över till digitala streamingtjänster. Parallellt med detta skifte har även olika former av loudnessnormalisering införts vid uppspelning från de digitala plattformarna. En avsevärd skillnad mot den peaknormalisering som varit rådande norm för CD-mediet de senaste decennierna. En norm som kom att mynna ut i begreppet “loudness war”.

Röken har kanske ännu inte hunnit lägga sig i detta “krig”, men införandet av EBU-R128 i branschen och att digitala plattformar av musik i stor utsträckning tillämpar denna redan idag, inger goda förhoppningar för ljudkvalitén i framtiden. Vilket är precis vad allt syftar till.

Hösten 2013 arrangerade Soundware ett loudnesseminarie på Sveriges Radio med Thomas Lundh från TC Electronic. Som en av huvudpersonerna bakom denna nya standard guidar Thomas oss genom projektet, syftet & framtiden.

Del 1, seminarie

Del 2, Q&A

Steinberg/Nuendo pratar loudness, ca 15 min.

Länkar till diverse dokument och guider kring loudnesstandarden