MusikSverige SSES är nätverksmedlem i MusikSverige, en paraplyorganisation för den svenska musikbranschen. Här samlas artister, kompositörer, textförfattare, musiker, managers, producenter, ljudtekniker, skivbolag och musikförläggare i Sverige. MusikSveriges uppgift är att ge den svenska musiken bästa möjliga förutsättningar att skapas, utvecklas och spridas. SAMI 2015-12-21 Örjan Strandberg, medlem i SSES och tidigare styrelseledamot i SAMI samt ordförande för och ledamot i SAMIs fördelningskommitté, berättade på SSESs julfest 2015 att arbetet med översyn och revision av SAMIs fördelningsregler just nu pågår. Den arbetande fördelningskommittén består av representanter ur såväl SAMIs styrelse som SAMIs administration. Av hänsyn till den generella komplexiteten i fördelningsregler vad gäller poängsystem, avtalstariffer, metoder för rapportinsamling samt olika typer av rättshavare gick Örjan inte in på några detaljer i arbetet men intygade att framsteg görs i att modernisera i alla delar, inklusive också sätten som utövare idag framställer musik på, där kanske en del typer av musiker/utövare har haft svårt att skriva in sig i en relevant rollkod. (Obs! ’Framställer’ omfattar varken komposition eller arrangemang, som ju administreras av STIM.) Det förtjänar också att nämnas att SAMI internationellt sett ligger långt fram, jämfört med många andra sällskaps' regler, men att detta också är en faktor i arbetet med fördelningsreglerna, eftersom ju SAMI är beroende av ömsesidighetsavtal för intäkter från den musik som framförs av svenska musiker utomlands. Utlandet måste i korthet kunna identifiera SAMIs rättshavare och måste därför också i sina regler ha korrespondens till SAMIs regler.   Lagtexten för EU’s direktiv; Copyright Management – CRM, skall ju även implementeras i Sverige under 2016. Lagrevisionen har också den effekt på upphovsrättssällskapens regelverk och verksamhet. Återigen ligger såväl SAMI som STIM väl till och har förhållandevis små anpassningar att behöva göra, jämfört med många andra sällskap i världen. Örjan Strandberg  |  Vision & Sound AB
MusikSverige SSES är nätverksmedlem i MusikSverige, en paraplyorganisation för den svenska musikbranschen. Här samlas artister, kompositörer, textförfattare, musiker, managers, producenter, skivbolag och musikförläggare i Sverige. MusikSveriges uppgift är att ge den svenska musiken bästa möjliga förutsättningar att skapas, utvecklas och spridas. SAMI 2015-12-21 Örjan Strandberg, medlem i SSES och styrelseledamot i SAMI samt ordförande för och ledamot i SAMIs fördelningskommitté, berättade på SSESs julfest 2015 att arbetet med översyn och revision av SAMIs fördelningsregler just nu pågår. Den arbetande fördelningskommittén består av representanter ur såväl SAMIs styrelse som SAMIs administration. Av hänsyn till den generella komplexiteten i fördelningsregler vad gäller poängsystem, avtalstariffer, metoder för rapportinsamling samt olika typer av rättshavare gick Örjan inte in på några detaljer i arbetet men intygade att framsteg görs i att modernisera i alla delar, inklusive också sätten som utövare idag framställer musik på, där kanske en del typer av musiker/utövare har haft svårt att skriva in sig i en relevant rollkod. (Obs! ’Framställer’ omfattar varken komposition eller arrangemang, som ju administreras av STIM.) Det förtjänar också att nämnas att SAMI internationellt sett ligger långt fram, jämfört med många andra sällskaps' regler, men att detta också är en faktor i arbetet med fördelningsreglerna, eftersom ju SAMI är beroende av ömsesidighetsavtal för intäkter från den musik som framförs av svenska musiker utomlands. Utlandet måste i korthet kunna identifiera SAMIs rättshavare och måste därför också i sina regler ha korrespondens till SAMIs regler.   Lagtexten för EU’s direktiv; Copyright Management – CRM, skall ju även implementeras i Sverige under 2016. Lagrevisionen har också den effekt på upphovsrättssällskapens regelverk och verksamhet. Återigen ligger såväl SAMI som STIM väl till och har förhållandevis små anpassningar att behöva göra, jämfört med många andra sällskap i världen. Örjan Strandberg  |  Vision & Sound AB
©2018 SSES
©2018 SSES